مشخصات فردی
نام:بهمن محمدی
محل سکونت:ایران - شهرستان نی ریز فارس
مشخصات تماس
شناسه Gmail:Mohammadi.bahman66@gmail.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:کارشناسی
رشته تحصیلی:مهندسی کشاورزی